GIẢI PHÁP TELEMATICS ĐỘI XE ÁP DỤNG DMS

GIẢI PHÁP NGÀNH
Lỗi của con người là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông trong các báo cáo khác nhau, đặc biệt là những vụ liên quan đến xe thương mại. Trong số tất cả các loại lỗi của con người, sự mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe đứng đầu danh sách. Theo WHO, "những người lái xe sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn khoảng 4 lần so với những người lái xe không sử dụng điện thoại trong hành trình." Để giảm số vụ tai nạn do các yếu tố liên quan đến tài xế gây ra nhằm cải thiện an toàn đường bộ và bảo vệ tài xế cũng như hàng hóa tốt hơn, giảm phí bảo hiểm tổng thể, tăng hiệu quả và đảm bảo giao hàng kịp thời để nâng cao lợi nhuận của bạn, một giải pháp quản lý đội xe kết hợp giám sát tình trạng tài xế và theo dõi xe có thể hỗ trợ. Bạn có thể biết rằng sự kết hợp ADAS và DMS mạnh hơn nhiều, nhưng chi phí cũng rất đáng sợ. Ngược lại, giải pháp sáng tạo của Jimi trong việc tích hợp camera hướng về phía người lái và thiết bị theo dõi GPS (2G hoặc 4G) cho phép các nhà quản lý đội xe/nhà cung cấp giải pháp theo dõi phương tiện, theo dõi mức độ tỉnh táo của người lái và nhận thông báo với chi phí thấp nhất có thể.
GIẢI PHÁP TELEMATICS ĐỘI XE ÁP DỤNG DMS
GIẢI PHÁP NGÀNH
Lỗi của con người là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông trong các báo cáo khác nhau, đặc biệt là những vụ liên quan đến xe thương mại. Trong số tất cả các loại lỗi của con người, sự mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe đứng đầu danh sách. Theo WHO, "những người lái xe sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn khoảng 4 lần so với những người lái xe không sử dụng điện thoại trong hành trình." Để giảm số vụ tai nạn do các yếu tố liên quan đến tài xế gây ra nhằm cải thiện an toàn đường bộ và bảo vệ tài xế cũng như hàng hóa tốt hơn, giảm phí bảo hiểm tổng thể, tăng hiệu quả và đảm bảo giao hàng kịp thời để nâng cao lợi nhuận của bạn, một giải pháp quản lý đội xe kết hợp giám sát tình trạng tài xế và theo dõi xe có thể hỗ trợ. Bạn có thể biết rằng sự kết hợp ADAS và DMS mạnh hơn nhiều, nhưng chi phí cũng rất đáng sợ. Ngược lại, giải pháp sáng tạo của Jimi trong việc tích hợp camera hướng về phía người lái và thiết bị theo dõi GPS (2G hoặc 4G) cho phép các nhà quản lý đội xe/nhà cung cấp giải pháp theo dõi phương tiện, theo dõi mức độ tỉnh táo của người lái và nhận thông báo với chi phí thấp nhất có thể.
THÁCH THỨC
tupian2
YES
THÁCH THỨC
tupian2
YES
GIẢI PHÁP

THIẾT BỊ Trình theo dõi phương tiện Jimi và camera DMS được cài đặt trong các phương tiện của đội xe thu thập và báo cáo dữ liệu telematics (vị trí, tốc độ và thời gian) cũng như thông tin về trạng thái người lái xe cho nền tảng quản lý dựa trên đám mây. Nếu người lái xe có dấu hiệu buồn ngủ, mất tập trung hoặc mệt mỏi, camera DMS sẽ ngay lập tức đưa ra cảnh báo bằng âm thanh trong cabin để cảnh báo người lái xe điều chỉnh hành động của họ trước khi quá muộn và gửi thông báo cảnh báo đến nền tảng, sau đó ghi lại và lưu các hình ảnh liên quan trong thiết bị hoặc vào nền tảng đám mây qua di động nếu được yêu cầu; trong khi thiết bị định vị sẽ giúp bạn xác định vị trí chính xác của các phương tiện trong đội xe đang đi trên đường của bạn và cung cấp dữ liệu trực tiếp về tốc độ, pin và các thông tin khác của phương tiện.

NỀN TẢNG Nền tảng Jimi Tracksolid Pro nhận dữ liệu telematics từ thiết bị theo dõi và hình ảnh về tình trạng tập trung và cảnh giác của người lái xe từ camera DMS và phân tích những dữ liệu này để tạo báo cáo hiệu suất chi tiết về đội xe và người lái xe. Nó thậm chí có thể chấm điểm tài xế và hỗ trợ lập kế hoạch cho các phiên huấn luyện dựa trên những dữ liệu này. Nó cũng cho phép các nhà quản lý đội xe tạo các tuyến đường lái xe hiệu quả, theo dõi phương tiện trong kho và hạn chế các khu vực hoạt động theo yêu cầu; trong khi người dùng cuối có thể biết hiệu suất của chính họ thông qua ứng dụng Tracksolid Pro và cải thiện hành vi cũng như nhận thức về an toàn của họ cho phù hợp.

GIẢI PHÁP

THIẾT BỊ Trình theo dõi phương tiện Jimi và camera DMS được cài đặt trong các phương tiện của đội xe thu thập và báo cáo dữ liệu telematics (vị trí, tốc độ và thời gian) cũng như thông tin về trạng thái người lái xe cho nền tảng quản lý dựa trên đám mây. Nếu người lái xe có dấu hiệu buồn ngủ, mất tập trung hoặc mệt mỏi, camera DMS sẽ ngay lập tức đưa ra cảnh báo bằng âm thanh trong cabin để cảnh báo người lái xe điều chỉnh hành động của họ trước khi quá muộn và gửi thông báo cảnh báo đến nền tảng, sau đó ghi lại và lưu các hình ảnh liên quan trong thiết bị hoặc vào nền tảng đám mây qua di động nếu được yêu cầu; trong khi thiết bị định vị sẽ giúp bạn xác định vị trí chính xác của các phương tiện trong đội xe đang đi trên đường của bạn và cung cấp dữ liệu trực tiếp về tốc độ, pin và các thông tin khác của phương tiện.

NỀN TẢNG Nền tảng Jimi Tracksolid Pro nhận dữ liệu telematics từ thiết bị theo dõi và hình ảnh về tình trạng tập trung và cảnh giác của người lái xe từ camera DMS và phân tích những dữ liệu này để tạo báo cáo hiệu suất chi tiết về đội xe và người lái xe. Nó thậm chí có thể chấm điểm tài xế và hỗ trợ lập kế hoạch cho các phiên huấn luyện dựa trên những dữ liệu này. Nó cũng cho phép các nhà quản lý đội xe tạo các tuyến đường lái xe hiệu quả, theo dõi phương tiện trong kho và hạn chế các khu vực hoạt động theo yêu cầu; trong khi người dùng cuối có thể biết hiệu suất của chính họ thông qua ứng dụng Tracksolid Pro và cải thiện hành vi cũng như nhận thức về an toàn của họ cho phù hợp.

LỢI ÍCH
LỢI ÍCH
PHẦN CỨNG

Lỗi của con người là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông trong các báo cáo khác nhau, đặc biệt là những vụ liên quan đến xe thương mại. Trong số tất cả các loại lỗi của con người, sự mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe đứng đầu danh sách. Theo WHO, “những người lái xe sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn khoảng 4 lần so với những người lái xe không sử dụng điện thoại trong hành trình.” Để giảm số vụ tai nạn do các yếu tố liên quan đến tài xế gây ra nhằm cải thiện an toàn đường bộ và bảo vệ tài xế cũng như hàng hóa tốt hơn, giảm phí bảo hiểm tổng thể, tăng hiệu quả và đảm bảo giao hàng kịp thời để nâng cao lợi nhuận của bạn, một giải pháp quản lý đội xe kết hợp giám sát tình trạng tài xế và theo dõi xe có thể hỗ trợ. Bạn có thể biết rằng sự kết hợp ADAS và DMS mạnh hơn nhiều, nhưng chi phí cũng rất đáng sợ. Ngược lại, giải pháp sáng tạo của Jimi trong việc tích hợp camera hướng về phía người lái và thiết bị theo dõi GPS (2G hoặc 4G) cho phép các nhà quản lý đội xe/nhà cung cấp giải pháp theo dõi phương tiện, theo dõi mức độ tỉnh táo của người lái và nhận thông báo với chi phí thấp nhất có thể.

PHẦN CỨNG

Lỗi của con người là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông trong các báo cáo khác nhau, đặc biệt là những vụ liên quan đến xe thương mại. Trong số tất cả các loại lỗi của con người, sự mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe đứng đầu danh sách. Theo WHO, “những người lái xe sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn khoảng 4 lần so với những người lái xe không sử dụng điện thoại trong hành trình.” Để giảm số vụ tai nạn do các yếu tố liên quan đến tài xế gây ra nhằm cải thiện an toàn đường bộ và bảo vệ tài xế cũng như hàng hóa tốt hơn, giảm phí bảo hiểm tổng thể, tăng hiệu quả và đảm bảo giao hàng kịp thời để nâng cao lợi nhuận của bạn, một giải pháp quản lý đội xe kết hợp giám sát tình trạng tài xế và theo dõi xe có thể hỗ trợ. Bạn có thể biết rằng sự kết hợp ADAS và DMS mạnh hơn nhiều, nhưng chi phí cũng rất đáng sợ. Ngược lại, giải pháp sáng tạo của Jimi trong việc tích hợp camera hướng về phía người lái và thiết bị theo dõi GPS (2G hoặc 4G) cho phép các nhà quản lý đội xe/nhà cung cấp giải pháp theo dõi phương tiện, theo dõi mức độ tỉnh táo của người lái và nhận thông báo với chi phí thấp nhất có thể.

TIẾP CẬN ĐỂ KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP
CÓ THỂ CẢI THIỆN CÔNG VIỆC CỦA BẠN
TIẾP CẬN ĐỂ KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP
CÓ THỂ CẢI THIỆN CÔNG VIỆC CỦA BẠN