Download

   

  • Jimi Brochures - complete size:12.2MBDownload
  • JL08 APP for iOS
   size:11.4MB update: 09-28 Download
  • JimiShare vehicle tracking APP for iOS
   size:3.07MB update: 09-29 Download
  • JimiCare personal tracking APP for iOS
   size:2.23MB update: 09-29 Download
  • JimiCare personal tracking APP for Android
   size:7.31MB update: 09-29 Download
  • JimiShare vehicle tracking APP for Android
   size:6.5MB update: 09-28 Download
  • Nếu hình ảnh trên Youtube bị mờ do kết nối mạng yếu, xin vui lòng download vào máy tính của bạn video và phát trực tiếp

   Download

  • Nếu hình ảnh trên Youtube bị mờ do kết nối mạng yếu, xin vui lòng download vào máy tính của bạn video và phát trực tiếp

   Download

Copyright © 2014 Jimi Electronics