Thông Tin Liên Hệ

Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm đối với Jimi. Xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấn "Đông ý". Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được yêu cầu hoặc đề xuất của bạn.


Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba và sẽ không tiết lộ địa chỉ email, ý kiến ​​hoặc câu hỏi của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Address: No.1005, B3 building, Kexing Science Park, Keyuan North Rd, Nanshan District, Shenzhen, China

  • Tel: +86-755 6664-2520

  • Fax: +86-755 6188-2214

  • Web: http://vn.jimilab.com

  • Email: info@jimilab.com

Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Copyright © 2014 Jimi Electronics